Parafia św. Anny
w Grabowie Kościerskim

Święta Anno, patronko nasza, módl się za nami!

Wieś Grabowo wymieniona jest w dokumencie Mściwoja II z 1284 r. jako należąca do krainy Pirsna. Od Krzyżaków otrzymała prawo chełmińskie, za polskich czasów była własnością szlachecką. W początkach XVII wieku należała do Macieja Knibawskiego. Należało do niego Kłobuczyno, Manson (nieistniejąca dziś wieś w granicach Szymbarka), Będomin, Rekownica Burchardsdorf i inne. Prawdopodobnie tutejsze okolice zostały przez wojnę trzynastoletnią bardzo zdewastowane do tego stopnia, że całe wsie zaginęły. P Knibawski sprowadził na początku XVII. w. Kolonistów wyznania prostestanckiego z Pomorza Koszalińskiego, którzy zbudowali w niedalekim Kłobuczynie drewniany kościół. W odpowiedzi na to w Grabowie powstała kaplica poświęcona św. Annie, zbudowana przez Kartuzów w 1631 r. (data widnieje po obu bokach portalu przy południowym wejściu do kruchty) z palonych i ręcznie wyrabianych cegieł. Kościołem parafialnym kaplica stała się dopiero w 1701 roku, za zezwoleniem biskupa S. Szembeka. Wyposażenie kościoła pochodzące z czasów fundacji składa się z trzech późnorenesansowych ołtarzy, zapewne dzieła mnichów kartuskich. W głównym ołtarzu znajduje się duży obraz z pierwszej połowy XVII wieku, pochodzący ze szkoły Hermanna Hana, malarza gdańskiego. We wnęce prezbiterium znajduje się zaś pasyjka „Ukrzyżowanie” z XVIII w.

Działalność zakonu Kartuzów była dla Grabowa złotym okresem. Znajdował się tu rynek, folwark, gorzelnia, duży murowany browar, dwie karczmy, młyn. Zgodnie z zapiskami pozostawionymi przez ks. Hieronima Grzenię, wiemy, że Kartuzi podjęli intensywną działalność na terenie nabytych majętności. Wznieśli tu również inne obiekty gospodarcze, założyli owczarnię i hodowlę bydła. Do majątku grabowskiego należały także dwie huty szkła. Kartuzi byli również właścicielami Jeziora Grabowskiego i jeziora Psinko.

Niestety folwark nie ostał się burzom historii: został zniszczony przez Szwedów. W  1772 roku dobra te przejęły władze pruskie i nastąpiła intensywna kolonizacja niemiecka. Przed II wojną światową w pobliskim parku znajdował się piękny dwór, a parafia obejmowała ogromny obszar.

Obecnie parafia jest liczy1650 wiernych. Parafianie wraz z proboszczem działają na rzecz przywrócenia jej dawnej świetności. Dawniej kościołem filialnym parafii w Grabowie był kościół w Rekownicy, obecnie kościołem filialnym jest poewangelicki kościół w niedaleko położonym Połęczynie.

Duszpasterstwo

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Parafia św. Anny w Grabowie Kościerskim 2024

sw.anna.kaszuby.pl