Parafia św. Anny
w Grabowie Kościerskim

Święta Anno, patronko nasza, módl się za nami!

Jak się modlić ? (0.P.Fr.R)

(ABC na podstawie Ewangelii)

 

1. Podejmij decyzję modlitwy. -Łk.18.1;

 *-Łk.1,10;

Ludzie Starego Testamentu się modlili  

 *-Łk.11,1; Mt.26,36;  Mt.26,44; Mk.1,3; Mk.14,32; Mk.14,35;  Mk14,39;

Jezus sam się modlił

 *-Mt.6,8-15; Łk.11,1-4;  

Jezus sam uczy modlitwy.

 *-Łk.9,29;

Modlitwa przemienia oblicze modlącego się (wg. Ks.prof.  Kudasiewicza)

 

2. Wybierz miejsce przeznaczone na modlitwę.

 - należy wybrać miejsce spokojne, odosobnione, aby uniknąć roztargnień Łk.9.18;

 - biblijnym miejscem odosobnienia jest pustynia Mk.1,35;  Łk.5,16;

 - poszukaj miejsca, które lubisz, które mogłoby być miejscem  spotkania się z Panem Bogiem. Mt.6,6;

 - Jeśli jest odpowiednia pogoda możesz także znaleźć takie  miejsce w plenerze.

 - Mk.11,17;  Łk.19,46 -Idź często do Kościoła na modlitwę.

 *-biblijnym miejscem spotkania z Bogiem jest góra Łk.9,28;

 *-Mt.6,5;   

 Nie myśl o tym jak inni Cię odczytują na modlitwie, ani nie  módl się na pokaz.

 

3. Określ godzinę, o której będziesz się modlił

 - Jeśli jest to możliwe ma być ona taka sama codziennie. -  Należy wybrać taką chwilę w ciągu dnia, aby była ona chwilą  milczenia, samotności, w tym właśnie czasie nie przewidujesz  żadnych gości.

 - weź pod uwagę swój temperament, wybierz taki moment, w którym  możesz być wystarczająco skoncentrowanym.

 - Najczęściej te warunki spełniają wczesne godzinny poranne  (wstań na modlitwę odpowiednio wcześniej), lub późne godziny  wieczorne (tu jest niebezpieczeństwo zbytniego zmęczenia).

 

4. Określ czas trwania modlitwy

 - Nauczyć się modlić, to zacząć się modlić        

 - Przeznacz dłuższą chwilę minimum 15 min. (Zbyt krótki czas  nie wystarczy do skoncentrowania wszystkich swoich władz, tak  jak pereł rozerwanego naszyjnika).

 - Zob. Łk.6,12; -Jezus dużo czasu poświęcał modlitwie (całą  noc).

 

5. Postaw przed sobą znak przypominający o obecności Bożej.

 *-Łk.3,21;

w czasie modlitwy otwiera się niebo, postaw przed sobą.  Krzyż, zapaloną świecę, obraz Maryi. (wg.Ks. Kudasiewicza)

 

6. Modlitwa musi być związana z życiem

 *-J.15,7; Łk. 6,46-49;

Nie dopuszczalna jest dwutorowość życia i modlitwy.

 *-Łk18.10n-14;

Pokora i autentyzm osobowy, a nie zasługi liczą się przed  Panem.

 *-Mt.6,7; 

Modlitwę nie mierzy się ilością odmówionych "zdrowasiek i  Ojcze nasz".

*-Mk.11,25;

Jaki jest mój stosunek do bliźnich? Wzajemne urazy blokują  i uniemożliwiają otwarcie się na Pana w modlitwie.

 *-Mt.5,44; Łk.6,28;

Chrześcijanin ma wrogów, nie wystarczy to stwierdzić,  trzeba się za nich modlić.

 *-Łk.2,37;

Ucz się życia i modlitwy wczytując się w życiorysy  błogosławionych i świętych.

 

7. Bądź wytrwały i ufny w modlitwie:

 *-J.15,7; 15,16; Bóg wysłuchuje każdą modlitwę.

 *-Mt.21,22; Mk.11,24;

Ważna jest ufność, bez niej modlitwa traci swój sens.

 *-Łk.1,13;

Bóg oczekuje wytrwałej modlitwy (Zachariasz się modlił  wiele lat ).

 *-Mt.24,20; Mt.26,41; Mk.14,38; Łk.21.36;

 *-Mt.26,42;

Modlitwa daje siłę do pełnienia Woli Bożej.

 *-Łk.11,9-10;

Bóg jest naszym Ojcem i troszczy się o nasze potrzeby,  wychowując nas przez modlitwę.

 *-Łk.22,40-46;

Modlitwa jest szczególnie ważna w doświadczeniach i  cierpieniu.

 

8. Pomyśl o intencjach modlitwy.     

Modlić się, to zachować czujność niebezpieczeństw  zewnętrznych i wewnętrznych.

 *-Łk.22,17;  J.6,11; J.6,23; J.11,41;

Nie zapominaj o  dziękczynieniu.             

 

Duszpasterstwo

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Parafia św. Anny w Grabowie Kościerskim 2024

sw.anna.kaszuby.pl