Parafia św. Anny
w Grabowie Kościerskim

Święta Anno, patronko nasza, módl się za nami!

Jednostką promieniowania jest dawka przyjęta w określonym czasie (tak jak zużycie energii elektrycznej kWh) Obecnie tą jednostką jest siwert oznaczany jako Sv/h (w przeszłości były: rentgen, kiur itp.) To jest bardzo duża jednostka dlatego używamy jednostek jedna tysięczna lub jedna milionowa siverta (na godzinę, na minutę) mili lub mikro Sv.

1 Sv wywołuje ostry zespół popromienny

Obecnie dawką roczną którą możemy przyjąć jest dawka 2mSv/y (na rok) (0,02 Sv) co oznacza 0,228 154 mikrosivert na godzinę.

Przed wybuchem elektrowni w Czernobylu było 4mSv/rok

Czy są rzeczy promieniotwórcze, z którymi się spotykasz na co dzień.

 

 

 

A może spożyjesz coś  tak że będziesz promieniował

 

 

Banany są radioaktywne ze względu na radioaktywny potas – 40

Zjesz jednego banana otrzymujesz dawkę 36 mikrosiwertów.

Inne pokarmy, które mają pojnadprzeciętny poziom promieniowania to: ziemniaki, fasola, orzechy brazylijskie, nasiona słonecznika.

Ulegamy napromieniowaniu wewnętrznemu z pierwiastków radioaktywnych, które dostają się do naszego organizmu wraz z pokarmem, wodą i powietrzem. Śladowe ilości pierwiastków promieniotwórczych, jak potas-40, węgiel-14, rad-226 znajdują się także w naszej krwi i naszych kościach.

W kontakcie komórki żywej z promieniowaniem jonizującym możemy mieć do czynienia z trzema różnymi efektami:

1. Zniszczenie komórki jest tak duże, że nie będzie ona w stanie pełnić swoich dotychczasowych funkcji i umrze.

2. Komórka – choć żywa – traci swą zdolność do reprodukcji.

3. Kod DNA zostanie uszkodzony

 

Co emituje promieniowanie:

Badania lekarskie:

3 mSv - mammografia,

5.8 mSv - tomografia klatki piersiowej,

6 mSv - przebywanie przez godzinę na obszarze Czarnobyla (pomiar uśredniony - dane na rok. 2010),

10 mSv - tomografia całego ciała,

Telefony komórkowe i kuchenki mikrofalowe pomimo tego, iż w jakimś stopniu szkodzą na ludzkie zdrowie, ułatwiają życie ludziom i część dzisiejszej populacji nie mogłaby się bez tego obyć.

Pomieszczenia kamienne !

Największy udział w rocznej dawce ma radon, gaz promieniotwórczy pochodzący z rozpadu uranu znajdującego się w skałach, glebie, materiałach budowlanych. Radon gromadzi się głównie w pomieszczeniach zamkniętych, rzadko wietrzonych.

Pozornie można sądzić, że nie mamy na nie żadnego wpływu. A przecież możemy starać się ten wpływ zmniejszyć. Przede wszystkim możemy obniżyć stężenie radonu w naszych mieszkaniach, wietrząc je lub wentylując.

Pyły emitowane do atmosfery w wyniku spalania węgla, zwiększają stężenie naturalnych substancji promieniotwórczych w powietrzu, glebie i roślinach. Substancje te wędrują bowiem w przyrodzie tak samo jak inne pierwiastki chemiczne.

Popioły i żużle wykorzystywane w budownictwie, zwiększają stężenie radonu w naszych mieszkaniach.

Węgiel i fosfaty zawierają śladowe ilości uranu i radu. Choć stężenie promieniotwórczych pierwiastków w węglu i nawozach jest niskie, to ilość tych substancji - uwolnionych w procesie spalania węgla lub rozsiewania nawozów - staje się znacząca. Dzieje się tak dlatego, że w Polsce spala się bardzo dużo węgla (150 mln ton węgla kamiennego rocznie) i szeroko stosuje się nawozy fosforowe.

 

Przy awarii elektrowni atomowej w Fukusimie promieniowanie osiągnęło wartość 10 Sv

rekord świata. W pobliżu reaktora 4100 Sv

Co ogranicza narażenie na promieniowanie:

Czas (intensywność przyjmowania dawki) Odległość  Zapora

Promieniowanie rentgenowskie i gamma odznaczają się dużą przenikliwością i łatwo przenikają np.. Przez ludzkie ciało. Przed tym promieniowaniem chroni duża warstwa ołowiu, betonu lub wody.

Promieniowanie alfa i beta jest znacznie mniej przenikliwe. Promieniowanie alfa, czyli ciężkie i powolne jądra helu łatwo zatrzymać kartką papieru lub dłonią. Promieniowanie beta, czyli szybko poruszające się elektrony przenikają przez 1 - 2 cm warstwę ludzkiego ciała lub wody, ale z łatwością zatrzymuje je kilkumilimetrowa płytka aluminium.

Promieniowanie neutronowe to strumienie cząstek obojętnych o dużej przenikliwości, które pochodzi przede wszystkim z reaktorów. Osłonę przed takim promieniowaniem stanowi woda, parafina, gruba warstwa ołowiu lub ciężkiego betonu.

 

Na szczęście organizmy wykazują, w pewnych granicach, zdolność do naprawiania niepożądanych zmian. Bez owego mechanizmu naprawiania i odnawiania życie nie byłoby możliwe

Jedna z zasad ochrony radiologicznej mówi, że dawki otrzymane przez ludzi powinny być tak małe, jak to jest możliwe do osiągnięcia.

Zgodnie z międzynarodowymi przepisami, dawka promieniowania ponad tą jaką otrzymujemy ze źródeł naturalnych i medycznych nie powinna przekraczać

1 mSv/y (w ciągu roku).

Jeśli się interesujesz tym tematem Gorbaczowa na You Tube:

Są też tacy naukowcy, którzy twierdzą, że promieniowanie jest zdrowe (Jan Paweł II cywilizacja śmierci) 

© Paweł Fr. Rąbca

Duszpasterstwo

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Parafia św. Anny w Grabowie Kościerskim 2021

sw.anna.kaszuby.pl