Parafia św. Anny
w Grabowie Kościerskim

Święta Anno, patronko nasza, módl się za nami!

1). Racja antropologiczna (motyw biblijno - medyczny)

a) Człowiek istnieje od pierwszej chwili zapłodnienia od samego początku procesu rozwojowego organizmu, powstając bowiem przez połączenie się gamet z czym łączy się stworzenie duszy ludzkiej przez Boga.

b) W procesie rozwojowym nie ma istotnych skoków w tym sensie, iż przed “uczłowieczeniem” byłoby zwierzę.

c) O człowieczeństwie nie decyduje dopiero urodzenie się i wychowanie w ramach społeczeństwa.

d) Każde niszczenie procesu rozwojowego jest już zabijaniem rozwijającego się człowieka.

2) Racja humanistyczna (humanizm - to co ludzkie)

Każde życie ludzkie jako byt osobowy, ma swoją własną wartość. Nie można je uważać za mniejsze z tego powodu, że jest mniej rozwinięte, słabe, chore itp. W przeciwnym przypadku popełnia się wykroczenie dyskryminacji biologicznej, a człowieka traktuje się jako przedmiot, którym inny człowiek może dysponować do woli we własnym interesie.

3. Racja aksjologiczna ( z porównania wartości )

Wartość witalna ludzkiego życia jest czymś samoistnym i stanowi podstawę do przyczynowania innych wartości. Dlatego wartość ludzkiego życia, nie może być traktowana równi z innymi wartościami, gospodarczymi, materialnymi, społecznymi itp.Samoistna osoba ludzka ma szczególną wartość, przewyższającą cały świat materialny. Godność osoby ludzkiej jest wartością autoteliczną (autos + telos), czyli ma celowość samej w sobie i nie może być dla innych osób środkiem dla osiągnięcia ich własnych celów, przy zaprzeczeniu jej celowości własnej.

4. Racja kulturowa

Od pierwszego stanu dzikości, gdzie panowało prawo silniejszego, kultura ludzka rozwija się ku ochronie osób słabych i bezbronnych i uznawała ich równość. Danie priorytetu osobom silniejszym i dorosłym, na niekorzyść słabych i nie mogących się bronić, byłoby powrotem do stanu barbarzyństwa.

         Współczesna kultura zmierza do przyznania wszystkim ludziom jednakowych praw, co do istnienia i rozwoju. Stawianie na pierwszy plan dobra osób rozwiniętych z krzywdą dla istot jeszcze nienarodzonych, ale już żyjących, byłoby formą dyskryminacji o charakterze egocentrycznym posiadających.

5. Racja deontologiczna ( z poczucia obowiązku)

Niektóre osoby maja obowiązek moralny, naturalny (matka), lub zawodowy (lekarz) bronienia życia i zdrowia innych osób, nawet z zagrożeniem dóbr własnych. Obowiązek ten istnieje w stosunku do wszystkich ludzi, a nie tylko w stosunku do niektórych osób ze szkoda dla innych. Zabijanie życia ludzkiego przez osoby, których szczególnym obowiązkiem jest ochraniać to życie, nazywa się wykroczeniem kwalifikowanym (por. sąd Salomona ).

 6. Motyw społeczny

Społeczeństwo ludzkie nie jest rzeczywistością totalistyczną, dla której życie jednostki stanowi środek do istnienia i rozwoju. Społeczeństwo ma obowiązek szanować życie swoich członków. Wyjątek od tej zasady (ciągle zresztą kwestionowany), dotyczy życie zbrodniarza zagrażającego bezpieczeństwu społeczeństwa. Natomiast życie człowieka niewinnego, jest już dla każdej władzy ludzkiej nietykalne.

 7. Racja religijna

Tylko Bóg jest Stwórczy i najwyższym Panem życia ludzkiego. Jest też współprzyczyną tego życia przez ducha ludzkiego. W przykazaniu nie zabijaj, nakazał szacunek dla każdego ludzkiego życia. jest to przykazanie zawarte w prawie naturalnym, a prawo pozytywne objawione i prawo kościelne, jego rozwinięciem i wyjaśnieniem.

 

         Odbieranie życia nienarodzonym jest uzurpacją uprawnień samego Boga, który stworzył człowieka dla swojej chwały.

         Jest także niweczeniem Bożego zamysłu wobec danej osoby, a przez nią, także innych ludzi, niweczeniem chwały Bożej i wielorakich dóbr zamierzonych w odniesieniu do danego człowieka.

 

 

Deklaracja o przerwaniu ciąży rozwija następujące problemy:

1. Względy dot. życia i zdrowia matki.

2. Emancypacja kobiet - wyzwolenie, swoboda seksualna.

3. Wolność w dziedzinie swojego życia - człowiek ma prawo do swobodnego życia seksualnego wobec tego usuniecie ciąży ma zapewnić to uprawnienie.

4. Rozwój medycyny skoro medycyna dostarcza środków umożliwiających usunięcie ciąży to należy je wykorzystać.

5. O nadmiernym rozwoju ludzkości.

 

 

Duszpasterstwo

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Parafia św. Anny w Grabowie Kościerskim 2024

sw.anna.kaszuby.pl